Przejdź do:

Składniki
Opakowanie
Produkcja

Składniki

Głównymi składnikami wszystkich produktów Magne B6® są magnez w formie soli organicznych i witamina B6. 
 
Magnez i witamina B6 współdziałają ze sobą, aby zredukować objawy niedoboru magnezu, takie jak nerwowość i zmęczenie, Pomagają także w zmniejszaniu objawów stresu i funkcjonowaniu układu nerwowego poprzez zmniejszenie niedoboru magnezu.
 
Jest to zgodne z celem 3.4 w ramach 17 celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych: „Zmniejszenie o jedną trzecią przedwczesnej umieralności z powodu chorób niezakaźnych poprzez profilaktykę i leczenie oraz promowanie zdrowia i dobrostanu psychicznego” do roku 2030.*

* THE 17 GOALS | Sustainable Development (un.org)-data wejścia 15.04.2024

Opakowanie

Podążamy w kierunku bardziej zrównoważonych opakowań produktów. W Polsce nowe, ekologiczne opakowanie Magne-B6 Zmęczenie i Stres posiada certyfikat FSC®. Zrezygnowaliśmy także z kartonu i papieru z lakierem oraz zmniejszyliśmy  jego grubość. 

Certyfikat FSC® oznacza, że papier pochodzi z dobrze zarządzanych lasów i/lub źródeł pochodzących z recyklingu.*
 
* Sprawdź i znajdź certyfikat | Forest Stewardship Council (fsc.org) – data wejścia 15.04.2024

Produkcja

Nie chodzi tylko o to, co robimy, ale także o to, jak to robimy. Dlatego we wszystkich naszych zakładach produkcyjnych wdrożyliśmy programy efektywności energetycznej, takie jak zamiana paliw kopalnych na bardziej zrównoważone opcje, takie jak biomasa, biogaz i pompy ciepła. Do 2025 roku zamierzamy przejść na energię w 100% odnawialną i osiągnąć 70% redukcję emisji CO2.*
 
Koncentrujemy się również na ograniczaniu ilości odpadów i zwiększaniu obiegu zamkniętego. Obecnie w 7 spośród naszych 13 zakładów osiągnięto już zerową ilość odpadów składowanych na wysypiskach, a do 2025 r. chcemy, aby liczba zakładów osiągnęła 13.
 
Aby pomóc chronić zasoby naturalne, w naszych zakładach prowadzone są programy ukierunkowane na pozostałości farmaceutyczne w strumieniu wody. Do 2030 roku chcemy zmniejszyć pobór wody o 20% (w porównaniu z 2019 rokiem). Ponadto obiekty zlokalizowane na wrażliwych obszarach naturalnych będą miały własne plany zarządzania różnorodnością biologiczną.
 
Więcej informacji na temat polityki produkcyjnej Sanofi (naszej firmy macierzystej) można znaleźć tutaj.
 
*Zakres 1 i 2

https://www.sanofi.com/en/our-company/social-impact/responsible-business-values/manufacturing-and-supply

Nasze zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju

Sanofi i wszystkie jej marki są zaangażowane w poprawę życia ludzi. Wykracza to poza nasze innowacje w opiece zdrowotnej. Mamy również obowiązek dbać o naszą planetę i mamy w tym zakresie jasne cele.