Pravidelný příjem hořčíku i při cukrovce

  • Hořčík
  • Fyzické zdraví

Naše tělo potřebuje hořčík jako kofaktor více než 600 enzymatických reakcí. Nedostatek hořčíku vede k nejrůznějším příznakům, od svalových křečí přes zhoršené ukazatele metabolismu cukrů až po sníženou odolnost vůči stresu. I přesto příjem hořčíku v populaci rozvinutých zemí zaostává za doporučenými hodnotami. Nízký příjem tohoto prvku lze vysvětlit především hojnou konzumací rafinovaných, průmyslově zpracovaných potravin.

Začarovaný kruh cukrovky a nedostatku hořčíku

Mezi příjmem hořčíku a rizikem vzniku cukrovky 2. typu je vztah nepřímé úměrnosti. Zároveň platí, že mezi hlavní příčiny nedostatku hořčíku patří cukrovka 1. i 2. typu. To znamená, že cukrovka a nedostatek hořčíku navzájem úzce souvisejí a tvoří začarovaný kruh: nízká hladina hořčíku v krvi přispívá k inzulinové rezistenci (snížené citlivosti tkání na inzulin) a inzulinová rezistence dál snižuje hladinu hořčíku.

Proč je z hlediska cukrovky příjem hořčíku důležitý?

U osob s vysokým rizikem vzniku cukrovky dostatečný příjem hořčíku zlepšuje citlivost na inzulin a v případě diabetiků má příznivý vliv na metabolismus glukózy. Jak dokládají i vědecké poznatky, zvýšíme-li denní příjem hořčíku o 100 mg, riziko cukrovky 2. typu se sníží o 15 %.

Jaká nebezpečí nedostatek hořčíku představuje?

U diabetiků s cukrovkou 2. typu, jejichž stav nevyžaduje hospitalizaci, se četnost hypomagnezémie, tj. nízké hladiny hořčíku v krvi, pohybuje mezi 13,5 a 47,7 %, zatímco v nediabetické populaci je toto rozmezí 2,5–15 %. Na vině je již zmíněná inzulinová rezistence. Nízká hladina hořčíku omezuje využití glukózy, zvyšuje krevní tlak a zvyšuje riziko poruchy metabolismu tuků, která způsobuje kornatění cév.

Užívání hořčíku

Hořčík je životně důležitý prvek, a proto je třeba dbát na jeho pravidelný a dostatečný příjem.

Naše produkty

Jak pečovat o své duševní zdraví?

Všechny články