Maximalizace potenciálu Vašeho zdraví: Řešení nedostatku hořčíku pomocí Magne B6®

 • Hořčík
 • Stres
 • Nedostatek hořčíku

Je pravděpodobné, že pokud jste navštívili svého lékaře kvůli pocitům stresu a únavy, dobře víte, co obnáší nedostatek hořčíku.

Hořčík je nepostradatelný minerál, který hraje klíčovou roli v mnoha tělesných funkcích, včetně funkce svalů a nervů.

Navzdory jeho důležitosti mnoho lidí nepřijímá ve stravě dostatečné množství hořčíku, což vede k možným zdravotním problémům. Pokud nejste obeznámeni s tím, co je hořčík, jaká je jeho doporučená denní dávka a jak může podpořit Vaše zdraví, doporučujeme Vám nahlédnout do článku Přínosy hořčíku: minerál pro zdraví a pohodu, který se zabývá tímto tématem.

V tomto článku se budeme zabývat tím, jak rozpoznat příznaky nedostatku hořčíku a jak nedostatek hořčíku odstranit. Ať už chcete zlepšit své zdraví a pohodu, snížit stres nebo únavu, hořčík může být přesně tím, co potřebujete. Pojďme tedy na to!

Příznaky nedostatku hořčíku

Nedostatek hořčíku nastává, když se Vašemu tělu nedostává tolik hořčíku, kolik ho potřebuje pro optimální zdraví a fungování. Nedostatek hořčíku může způsobovat celou řadu příznaků, z nichž některé jsou nenápadné a mohou zůstat bez povšimnutí. Proto může být extrémně obtížné jej diagnostikovat, protože v krvi se nachází pouze 1 % našeho hořčíku.

Jaké jsou tedy varovné příznaky nedostatku hořčíku? Zde jsou některé z běžných příznaků:

  Mezi nejčastější příznaky nedostatku hořčíku patří svalové křeče. Hořčík je nepostradatelný pro funkci svalů a pomáhá regulovat svalové kontrakce. Nedostatek hořčíku může vést ke svalové slabosti, záškubům a křečím.

  Hořčík se podílí na tvorbě ATP (adenosintrifosfátu). Ten je energetickou měnou těla. Bez dostatečného množství hořčíku tělo nemůže produkovat dostatečné množství energie, což může vést k pocitu únavy a slabosti.

  Hořčík je nezbytný pro enzymy používané při tvorbě neurotransmiterů, které podporují spánek. Nedostatek hořčíku může způsobit nespavost a další poruchy spánku.

  Hořčík hraje zásadní úlohu v regulaci nervové soustavy a nervových drah. Nedostatek hořčíku může zvýšit riziko úzkosti a dalších poruch nálady.

Onemocnění související s nedostatkem hořčíku

Dlouhodobý nedostatek hořčíku může vést ke změnám v biochemických drahách a může způsobit řadu zdravotních problémů.

K nim se řadí:

  Hořčík je nezbytný pro tvorbu a udržování zdravých kostí. Nedostatek hořčíku může vést ke snížení hustoty kostí a zvýšení rizika osteoporózy.

  Hořčík má nepostradatelnou úlohu v metabolismu glukózy. Výzkumy ukazují, že strava s vysokým obsahem hořčíku je spojena s nižším rizikem cukrovky. Nedostatek hořčíku může přispívat k inzulinové rezistenci a zvýšit riziko cukrovky 2. typu.

  Nedostatek hořčíku může přispívat k četnosti a závažnosti migrén. Je to proto, že hořčík pomáhá regulovat uvolňování určitých chemických látek v mozku a cévách, které mohou migrény vyvolávat. U osob, které trpí migrénami, je pravděpodobnější, že budou mít nižší hladinu hořčíku v těle ve srovnání s těmi, kteří migrénami netrpí.

Příčiny nedostatku hořčíku u mužů a žen

Hořčík je využíván všemi orgány v našem těle. Podílí se na udržování normálního stavu zubů a kostí. Hraje také zásadní roli v našem metabolismu, který je odpovědný za zásobování organismu energií.

Příčiny nedostatku hořčíku mohou být podobné u mužů i žen, mohou ale existovat určité rozdíly na základě faktorů specifických pro určité pohlaví.

Mezi příčiny nedostatku hořčíku se řadí:

 • Nedostatečný příjem hořčíku ve stravě: U mužů i žen může hrozit nedostatek hořčíku, pokud nekonzumují dostatečné množství potravin bohatých na hořčík. Výzkumy však ukazují, že u žen může být riziko nedostatku hořčíku vyšší kvůli faktorům, jako jsou např. restriktivní diety, poruchy příjmu potravy a těhotenství.
 • Léky: Některé léky, např. diuretika a inhibitory protonové pumpy (PPI), mohou narušovat vstřebávání hořčíku a zvyšovat riziko jeho nedostatku.
 • Onemocnění: Onemocnění jako např. celiakie, Crohnova nemoc a cukrovka 2. typu mohou zhoršovat vstřebávání hořčíku a zvyšovat riziko jeho nedostatku.
 • Hormonální změny: Hormonální změny během těhotenství, menstruace a menopauzy mohou zvýšit potřebu hořčíku a vést k jeho nedostatku.
 • Konzumace alkoholu: Nadměrná konzumace alkoholu může zvýšit vylučování hořčíku močí, což vede k jeho nedostatku u mužů i žen. Výzkumy však ukazují, že u mužů může být vyšší riziko nedostatku hořčíku spojeného s konzumací alkoholu z důvodu vyšší míry konzumace alkoholu.

Nedostatek hořčíku u žen

Hořčík je nepostradatelný minerál, který hraje zásadní roli v různých tělesných funkcích, včetně funkce svalů a nervů, srdečního rytmu a zdraví kostí. Věděli jste však, že hraje několik důležitých rolí ve zdraví žen?

Příznaky nedostatku hořčíku u žen se mohou velice lišit, k těm nejčastějším však patří:

 • svalová slabost
 • únava a málo energie
 • změny nálady a osobnosti, včetně podrážděnosti a úzkosti
 • nespavost
 • bušení srdce
 • bolesti hlavy a migrény

Nedostatek hořčíku u mužů

Nedostatek hořčíku je častější u žen, avšak riziko jeho nedostatku hrozí i u mužů kvůli faktorům jako je např. nedostatečný příjem potravin bohatých na hořčík ve stravě, některé léky a některá onemocnění.

K příznakům nedostatku hořčíku u mužů se řadí:

 • svalová slabost
 • únava a málo energie
 • změny nálady a osobnosti, včetně podrážděnosti a úzkosti
 • nespavost


Kromě výše uvedeného může nedostatek hořčíku přispívat také k mírnému snížení hladiny testosteronu. To však lze napravit konzumací většího množství potravin bohatých na hořčík.

Dlouhodobé důsledky nedostatku hořčíku

Nedostatek hořčíku může mít významné dlouhodobé důsledky, včetně zvýšeného rizika:

 • osteoporózy: Hořčík je zcela zásadní pro zdraví kostí a jeho nedostatek může vést k vyššímu riziku osteoporózy a zlomenin.
 • kardiovaskulárního onemocnění: Nedostatek hořčíku je spojován se zvýšeným rizikem hypertenze, ischemické choroby srdeční a cévní mozkové příhody.
 • úzkosti: Nedostatek hořčíku je spojován se zvýšeným výskytem příznaků úzkosti.


Je důležité zajistit si dostatečný přísun hořčíku ve stravě, zejména v období hormonálních změn. U žen to může být období těhotenství a menopauzy. Toho lze dosáhnout konzumací potravin bohatých na hořčík nebo užíváním přípravků s obsahem hořčíku podle doporučení lékaře.

Pokud máte podezření, že trpíte nedostatkem hořčíku, může Vám rozhovor s lékařem pomoci určit, který způsob léčby zlepší Vaše zdraví a pohodu.

Jak běžný je nedostatek hořčíku?

Nedostatek hořčíku je poměrně běžný, podle některých odhadů více než 1 ze 3 osob nemá dostatečný denní příjem hořčíku. Závažný nedostatek hořčíku je však méně častý.

Problémem je, že stres může vést k nedostatku hořčíku a zároveň nedostatek hořčíku může vést ke stresu, jedná se tedy tak trochu o začarovaný kruh. Rozhodně je tedy důležité věnovat pozornost hladině hořčíku a příznakům souvisejícím se stresem, které může způsobovat a které mohou být nedostatkem hořčíku způsobeny.

Doporučená denní dávka hořčíku (referenční hodnota příjmu) je 375 mg pro dospělé. Navzdory tomuto doporučení mnoho lidí nepřijímá ve stravě dostatek hořčíku.

Prevalence nedostatku hořčíku se může lišit v závislosti na faktorech jako je např. věk, pohlaví a zdravotní potíže. Výzkumy například ukazují, že nedostatek hořčíku může být častější u starších dospělých osob a u lidí s určitými chronickými onemocněními, např. cukrovkou a gastrointestinálními poruchami.

Jak napravit nedostatek hořčíku

Pokud máte podezření, že trpíte nedostatkem hořčíku, je důležité poradit se s lékařem, který Vám stanoví správnou diagnózu a doporučí nejlepší léčebný plán.

Přesto existuje několik kroků, které můžete podniknout k odstranění nedostatku hořčíku a zvýšení jeho hladiny. Můžete vyzkoušet následující:

 • Zvyšte příjem potravin s vysokým obsahem hořčíku: K nim se řadí listová zelenina, ořechy, semínka, celozrnné výrobky a luštěniny. Zařazení těchto potravin do Vašeho jídelníčku Vám pomůže pokrýt denní potřebu hořčíku.
 • Zvažte užívání přípravku s obsahem hořčíku: Přípravky s obsahem hořčíku jsou k dispozici v různých formách, dávkování a složení. Poraďte se se svým lékařem před tím, než začnete užívat jakýkoli přípravek s obsahem hořčíku, abyste se ujistili, že je pro vás bezpečný a vhodný.
 • Snižte příjem alkoholu: Alkohol může narušit vstřebávání a udržení hořčíku ve Vašem těle. Snížením konzumace alkoholu můžete pomoci snížit riziko nedostatku hořčíku.
 • Řešte jakékoli zdravotní potíže: Pokud je nedostatek hořčíku způsoben nějakým Vaším onemocněním, např. Crohnovou nemocí nebo cukrovkou, léčba tohoto onemocnění může pomoci napravit hladinu hořčíku ve Vašem těle.
 • Používejte techniky snižující stres: Stres může radikálně snížit hladinu hořčíku v těle. Praktikování relaxačních technik, např. jógy, meditace nebo hlubokého dýchání, Vám může pomoci udržet normální hladinu hořčíku v těle.


Léčba nedostatku hořčíku vyžaduje kombinaci změny stravy, užívání přípravků s obsahem hořčíku a řešení všech zdravotních potíží. Těmito kroky si můžete udržet normální hladinu hořčíku a zlepšit své celkové zdraví a pohodu.

Nepřehlížejte nedostatek hořčíku: závěrečné slovo o významu tohoto nepostradatelného minerálu

V dnešním hektickém životě je snadné předpokládat, že naše pocity stresu a únavy jsou způsobeny spíše naším každodenním rozvrhem než případným nedostatkem hořčíku. Nedostatek hořčíku může mít významné dopady na naše zdraví a pohodu.

Zařazením potravin bohatých na hořčík do našeho jídelníčku, snížením konzumace alkoholu, vyváženou a pestrou stravou a případným užíváním přípravku s obsahem hořčíku můžeme nedostatek hořčíku vyřešit a užívat si mnoha výhod, které s sebou přináší optimální hladina hořčíku.

Proč tedy ještě dnes neudělat krok k lepšímu zdraví a pohodě tím, že příjem hořčíku budete považovat za svou prioritu a odhalíte, jak tato životně důležitá živina může přispět k Vašemu zdraví a pohodě?

Naše produkty