Maximalizácia potenciálu vášho zdravia: Riešenie nedostatku horčíka pomocou MAGNE B6®

 • Horčík
 • Stres
 • Nedostatok horčíka

Je pravdepodobné, že ak ste navštívili svojho lekára pre pocity stresu a únavy, dobre viete, čo predstavuje nedostatok horčíka.

Horčík je nenahraditeľný minerál, ktorý hrá kľúčovú rolu v mnohých telesných funkciách vrátane funkcie svalov a nervov.

Navzdory jeho dôležitosti veľa ľudí neprijíma v strave dostatočné množstvo horčíka, čo vedie k možným zdravotným problémom. Ak nie ste oboznámení s tým, čo je horčík, aká je jeho odporúčaná denná dávka a ako môže podporiť zdravie, odporúčame vám nazrieť do článku Prínosy horčíka: minerál pre zdravie a pohodu.

V tomto článku sa budeme zaoberať tým, ako rozpoznať príznaky nedostatku horčíka a ako nedostatok horčíka odstrániť. Či už chcete zlepšiť svoje zdravie a pohodu, znížiť stres alebo únavu, horčík môže byť presne tým, čo potrebujete. Poďme teda na to!

Príznaky nedostatku horčíka

Nedostatok horčíka nastáva, keď sa telu nedostáva toľko horčíka, koľko ho potrebuje pre optimálne zdravie a fungovanie. Nedostatok horčíka môže spôsobovať celý rad príznakov, z ktorých niektoré sú nenápadné a môžu zostať bez povšimnutia. Preto môže byť extrémne ťažké ho diagnostikovať, pretože v krvi sa nachádza iba 1 % nášho horčíka.

Aké sú teda varovné príznaky nedostatku horčíka? Tu sú niektoré z bežných príznakov:

  Medzi najčastejšie príznaky nedostatku horčíka patria svalové kŕče. Horčík je nenahraditeľný pre funkciu svalov a pomáha regulovať svalové kontrakcie. Nedostatok horčíka môže viesť k svalovej slabosti, zášklbom a kŕčom.

  Horčík sa podieľa na tvorbe ATP (adenozíntrifosfátu). Ten je energetickou menou tela. Bez dostatočného množstva horčíka telo nemôže produkovať dostatočné množstvo energie, čo môže viesť k pocitu únavy a slabosti.

  Horčík je nutný pre enzýmy používané pri tvorbe neurotransmiterov, ktoré podporujú spánok. Nedostatok horčíka môže spôsobiť nespavosť a ďalšie poruchy spánku.

  Horčík hrá zásadnú úlohu v regulácii nervovej sústavy a nervových dráh. Nedostatok horčíka môže zvýšiť riziko úzkosti a ďalších porúch nálady.

Ochorenia súvisiace s nedostatkom horčíka

Dlhodobý nedostatok horčíka môže viesť k zmenám v biochemických dráhach a môže spôsobiť viacero zdravotných problémov.

K nim sa radí:

  Horčík je nutný na tvorbu a udržovanie zdravých kostí. Nedostatok horčíka môže viesť k zníženiu hustoty kostí a zvýšeniu rizika osteoporózy.

  Horčík má nenahraditeľnú úlohu v metabolizme glukózy. Výskumy ukazujú, že strava s vysokým obsahom horčíka je spojená s nižším rizikom cukrovky. Nedostatok horčíka môže prispievať k inzulínovej rezistencii a zvýšiť riziko cukrovky 2. typu.

  Nedostatok horčíka môže prispievať k častosti a závažnosti migrén. Je to preto, že horčík pomáha regulovať uvoľňovanie určitých chemických látok v mozgu a cievach, ktoré môžu migrény vyvolávať. U osôb, ktoré trpia migrénami, je pravdepodobnejšie, že budú mať nižšiu hladinu horčíka v tele v porovnaní s tými, ktorí migrénami netrpia.

Príčiny nedostatku horčíka u mužov a žien

Horčík využívajú všetky orgány v našom tele. Podieľa sa na udržiavanie normálneho stavu zubov a kostí. Zároveň hrá zásadnú rolu v našom metabolizme, ktorý je zodpovedný za zásobovanie organizmu energiou.

Príčiny nedostatku horčíka môžu byť podobné u mužov aj žien, môžu však existovať určité rozdiely na základe faktorov špecifických pre určité pohlavie.

Medzi príčiny nedostatku horčíka sa radia:

 • Nedostatočný príjem horčíka v strave: U mužov aj žien môže hroziť nedostatok horčíka, ak nekonzumujú dostatočné množstvo potravín bohatých na horčík. Výskumy však ukazujú, že u žien môže byť riziko nedostatku horčíka vyššie kvôli faktorom, ako sú napr. reštriktívne diéty, poruchy príjmu potravy a tehotenstvo.
 • Lieky: Niektoré lieky, napr. diuretiká a inhibítory protónovej pumpy (PPI), môžu narúšať vstrebávanie horčíka a zvyšovať riziko jeho nedostatku.
 • Ochorenia: Ochorenia, ako je napr. celiakia, Crohnova choroba a cukrovka 2. typu, môžu zhoršovať vstrebávanie horčíka a zvyšovať riziko jeho nedostatku.
 • Hormonálne zmeny: Hormonálne zmeny počas tehotenstva, menštruácie a menopauzy môžu zvýšiť potrebu horčíka a viesť k jeho nedostatku.
 • Konzumácia alkoholu: Nadmerná konzumácia alkoholu môže zvýšiť vylučovanie horčíka močom, čo vedie k jeho nedostatku u mužov aj žien. Výskumy však ukazujú, že u mužov môže byť vyššie riziko nedostatku horčíka spojeného s konzumáciou alkoholu z dôvodu vyššej miery konzumácie alkoholu.

Nedostatok horčíka u žien

Horčík je nenahraditeľný minerál, ktorý hrá zásadnú rolu v rôznych telesných funkciách vrátane funkcie svalov a nervov, srdcového rytmu a zdravia kostí. Vedeli ste však, že hrá niekoľko dôležitých rolí v zdraví žien?

Príznaky nedostatku horčíka u žien sa môžu veľmi líšiť, k tým najčastejším však patria:

 • svalová slabosť
 • únava a málo energie
 • zmeny nálady a osobnosti vrátane podráždenosti a úzkosti
 • nespavosť
 • búšenie srdca
 • bolesti hlavy a migrény

Nedostatok horčíka u mužov

Nedostatok horčíka je častejší u žien, avšak riziko jeho nedostatku hrozí aj u mužov pre faktory, ako je napr. nedostatočný príjem potravín bohatých na horčík v strave, niektoré lieky a niektoré ochorenia.

K príznakom nedostatku horčíka u mužov sa radia:

 • svalová slabosť
 • únava a málo energie
 • zmeny nálady a osobnosti vrátane podráždenosti a úzkosti
 • nespavosť

Okrem vyššie uvedeného môže nedostatok horčíka prispievať aj k miernemu zníženiu hladiny testosterónu. To však je možné napraviť konzumáciou väčšieho množstva potravín bohatých na horčík.

Dlhodobé dôsledky nedostatku horčíka

Nedostatok horčíka môže mať významné dlhodobé dôsledky vrátane zvýšeného rizika:

 • osteoporózy: Horčík je úplne zásadný pre zdravie kostí a jeho nedostatok môže viesť k vyššiemu riziku osteoporózy a zlomenín.
 • kardiovaskulárneho ochorenia: Nedostatok horčíka sa spája so zvýšeným rizikom hypertenzie, ischemickej choroby srdca a cievnej mozgovej príhody.
 • úzkosti: Nedostatok horčíka sa spája so zvýšeným výskytom príznakov úzkosti.

Je dôležité zaistiť si dostatočný prísun horčíka v strave, najmä v období hormonálnych zmien. U žien to môže byť obdobie tehotenstva a menopauzy. To je možné dosiahnuť konzumáciou potravín bohatých na horčík alebo užívaním prípravkov s obsahom horčíka podľa odporúčaní lekára.

Ak máte podozrenie, že trpíte nedostatkom horčíka, môže vám rozhovor s lekárom pomôcť určiť, ktorý spôsob liečby zlepší vaše zdravie a pohodu.

Aký bežný je nedostatok horčíka?

Nedostatok horčíka je pomerne bežný, podľa niektorých odhadov viac než 1 z 3 osôb nemá dostatočný denný príjem horčíka. Závažný nedostatok horčíka je však menej častý.

Problémom je, že stres môže viesť k nedostatku horčíka a zároveň nedostatok horčíka môže viesť k stresu, ide teda tak trochu o začarovaný kruh. Rozhodne je teda dôležité venovať pozornosť hladine horčíka a príznakom súvisiacim so stresom, ktoré môže spôsobovať a ktoré môžu byť nedostatkom horčíka spôsobené.

Odporúčaná denná dávka horčíka (referenčná hodnota príjmu) je 375 mg pre dospelých. Navzdory tomuto odporúčaniu veľa ľudí neprijíma v strave dostatok horčíka.

Prevalencia nedostatku horčíka sa môže líšiť v závislosti od faktorov, ako je napr. vek, pohlavie a zdravotné ťažkosti. Výskumy napríklad ukazujú, že nedostatok horčíka môže byť častejší u starších dospelých osôb a u ľudí s určitými chronickými ochoreniami, napr. cukrovkou a gastrointestinálnymi poruchami.

Ako napraviť nedostatok horčíka

Ak máte podozrenie, že trpíte nedostatkom horčíka, je dôležité poradiť sa s lekárom, ktorý vám stanoví správnu diagnózu a odporučí najlepší liečebný plán.

Napriek tomu existuje niekoľko krokov, ktoré môžete podniknúť na odstránenie nedostatku horčíka a zvýšenie jeho hladiny. Môžete vyskúšať nasledujúce:

 • Zvýšte príjem potravín s vysokým obsahom horčíka: K nim sa radí listová zelenina, orechy, semienka, celozrnné výrobky a strukoviny. Zaradenie týchto potravín do vášho jedálneho lístka vám pomôže pokryť dennú potrebu horčíka.
 • Zvážte užívanie prípravku s obsahom horčíka: Prípravky s obsahom horčíka sú k dispozícii v rôznych formách, dávkovaní a zložení. Poraďte sa so svojím lekárom pred tým, ako začnete užívať akýkoľvek prípravok s obsahom horčíka, aby ste sa uistili, že je pre vás bezpečný a vhodný.
 • Znížte príjem alkoholu: Alkohol môže narušiť vstrebávanie a udržanie horčíka v tele. Znížením konzumácie alkoholu môžete pomôcť znížiť riziko nedostatku horčíka.
 • Riešte akékoľvek zdravotné ťažkosti: Ak je nedostatok horčíka spôsobený nejakým ochorením, napr. Crohnovou chorobou alebo cukrovkou, liečba tohto ochorenia môže pomôcť napraviť hladinu horčíka v tele.
 • Používajte techniky znižujúce stres: Stres môže radikálne znížiť hladinu horčíka v tele. Praktikovanie relaxačných techník, napr. jogy, meditácie alebo hlbokého dýchania, vám môže pomôcť udržať normálnu hladinu horčíka v tele.

Liečba nedostatku horčíka vyžaduje kombináciu zmeny stravy, užívanie prípravkov s obsahom horčíka a riešenie všetkých zdravotných ťažkostí. Týmito krokmi si môžete udržať normálnu hladinu horčíka a prospieť svojmu celkovému zdraviu a pohode.

Neprehliadajte nedostatok horčíka: záverečné slovo o význame tohto nenahraditeľného minerálu

V dnešnom hektickom živote je ľahké predpokladať, že naše pocity stresu a únavy sú spôsobené skôr naším každodenným rozvrhom než prípadným nedostatkom horčíka. Nedostatok horčíka môže mať významné dopady na naše zdravie a pohodu.

Zaradením potravín bohatých na horčík do nášho jedálneho lístka, znížením konzumácie alkoholu, vyváženou a pestrou stravou a prípadným užívaním prípravku s obsahom horčíka môžeme nedostatok horčíka vyriešiť a užívať si mnohé výhody, ktoré so sebou prináša optimálna hladina horčíka.

Prečo teda ešte dnes neurobiť krok k lepšiemu zdraviu a pohode tým, že príjem horčíka budete považovať za svoju prioritu a odhalíte, ako táto životne dôležitá živina môže prispieť k Vášmu zdravie a pohodu?

Naše produkty