Hlavní aktéri nervovej sústavy: [základný sprievodca]

 • Stres
 • Duševné zdravie
 • Fyzické zdravie

Nervová sústava je vynikajúca komunikačná sieť v našom tele, ktorá sa skladá z mozgu, miechy a nervov. Je zodpovedná za odosielanie, prijímanie a spracovanie informácií v celom tele, čím nám umožňuje komunikovať s okolitým svetom a reagovať na zmeny v našom okolí.

V tomto článku sa ponoríme do fascinujúceho sveta nervovej sústavy, preskúmame, čo to vlastne je nervová sústava, ako funguje a čo sa môže stať, keď sa niečo pokazí.

Či už ste študent, odborný pracovník v zdravotníctve alebo proste len niekto, koho zaujíma vnútorné fungovanie ľudského tela, tento článok je určený práve vám.

Čo je to nervová sústava?

Nervová sústava je zložitý systém, ktorý hrá nenahraditeľnú rolu pri riadení a koordinácii telesných funkcií. Je zodpovedná za prijímanie a spracovanie informácií z okolitého prostredia a reakciu na ne a taktiež za reguláciu v podstate všetkých vnútorných procesov, napr. tepovej frekvencie, dýchania a trávenia.

Nervová sústava, skladajúca sa z mozgu, miechy a siete nervov, ktoré zasahujú do všetkých častí tela, je zložitým a fascinujúcim aspektom biológie ľudského tela.

Nervovú sústavu tvoria dve hlavné časti:

 • Centrálny nervový systém (CNS), ktorý sa skladá z mozgu a miechy a funguje ak „hlavné riadiace stanovište“ systému.
 • Periférny nervový systém (PNS), ktorý je tvorený nervami, ktoré prepájajú centrálny nervový systém so zvyškom tela.

Aká je však funkcia nervovej sústavy? Nervová sústava má vlastne tri hlavné funkcie: zmyslovú, motorickú a integračnú alebo funkciu myslenia a spracovania. Tieto zložky spolu vzájomne komunikujú, regulujú a ovplyvňujú mnohé oblasti ľudského tela vrátane svalov, orgánov a žliaz, a tak podporujú naše celkové zdravie a pohodu.

Zmyslová funkcia

Kľúčovou funkciou nervovej sústavy je zhromažďovať informácie z okolia prostredníctvom zmyslových receptorov v našom tele. Tieto receptory detegujú teplotu, zmeny pohybu, svetlo a pachy/vône. Tieto informácie, ktorým sa hovorí podnety, potom periférne nervy prenášajú do mozgu a miechy, kde sa spracujú a použijú na vytvorenie príslušných reakcií.

Motorická funkcia

Jednou z hlavných funkcií nervovej sústavy je riadenie pohybu tela. Toho je dosiahnuté prostredníctvom motorickej funkcie nervovej sústavy, ktorá spočíva v prijímaní informácií z okolitého prostredia a generovania reakcie v podobe pohybu.

Motorická funkcia nervovej sústavy zahŕňa koordináciu medzi mozgom, miechou a periférnymi nervami. Mozog vysiela prostredníctvom miechy a periférnych nervov signály do svalov, ktoré sa tak môžu sťahovať a vytvárať pohyb.

Funkcia myslenia a spracovania

Nervová sústava plní aj funkcie vyššieho rádu, napr. myslenie, uvažovanie, vnímanie a emócie. To je dosiahnuté prostredníctvom integračnej funkcie nervovej sústavy, ktoré zahŕňa spracovanie a interpretáciu informácií prijatých z okolia a vytváranie vhodných odpovedí. To umožňuje myslieť a komunikovať s okolitým svetom.

Rozdelenie nervovej sústavy

Hoci je všeobecne známe, že mozog a miecha sú hlavnými riadiacimi orgánmi nervovej sústavy, vedeli ste, že periférny nervový systém sa ďalej delí na dve vetvy? Tieto vetvy sú známe ako autonómny a somatický nervový systém.

  Somatický nervový systém zaisťuje riadenie voľných pohybov a senzorických informácií. Skladá sa zo senzorických neurónov, ktoré prenášajú informácie zo zmyslov do CNS, a motorických neurónov, ktoré prenášajú informácie z CNS do svalov a orgánov pohybového aparátu.

  Druhou časťou periférneho nervového systému je autonómny nervový systém. Ten zaisťuje riadenie mnohých procesov v tele, o ktorých ani vedome nepremýšľame. Ten sa ďalej delí na sympatický, parasympatický a enterický nervový systém, ktoré pracujú protichodne a regulujú fyziologické reakcie tela na podnety:

  • Sympatický nervový systém zodpovedá za reakciu organizmu „bojuj alebo uteč“. Pripravuje telo na stresové situácie tým, že zvyšuje tepovú frekvenciu, rozširuje zrenice, presmerováva prietok krvi do svalov a zastavuje trávenie. Táto reakcia pomáha organizmu vyrovnať sa so stresom alebo nebezpečenstvom tým, že zlepšuje fyzickú výkonnosť a reakčný čas.
  • Parasympatický nervový systém je zodpovedný za reakciu organizmu „odpočívaj a zažívaj“. Spomaľuje telesné funkcie a podporuje relaxáciu, trávenie a zotavenie. Znižuje tepovú frekvenciu, zužuje zrenice, stimuluje slinenie a trávenie a podporuje funkciu močového mechúra a čriev. Táto reakcia pomáha telu šetriť energiu a udržiavať vnútornú rovnováhu po stresovej situácii.
  • Ďalšou zložkou nervového systému je enterický nervový systém (ENS). To je oddiel autonómneho nervového systému, ktorý je zodpovedný za reguláciu trávenia a funkciu orgánov tráviacej sústavy, napr. žalúdka a čriev. Často sa označuje ako „druhý mozog“, pretože môže fungovať nezávisle od centrálneho nervového systému, ale zároveň s ním komunikuje.

Ktoré ochorenia a poruchy majú negatívny vplyv na nervovú sústavu?

Nervovú sústavu môže negatívne ovplyvňovať celá škála rôznych ochorení a porúch.

K bežným ochoreniam a poruchám sa radia:

 • Ochorenia: Napr. Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba a roztrúsená skleróza môžu mať negatívny vplyv na nervovú sústavu.
 • Cievna mozgová príhoda: Cievna mozgová príhoda nastáva, ak dôjde k prerušeniu zásobovania mozgu krvou, čo môže spôsobiť poškodenie nervovej sústavy.

Majte na pamäti, že treba vyhľadať lekársku pomoc, ak sa u vás objavia príznaky, ako je napr. necitlivosť, tras, slabosť, ktoré samy od seba neodznejú.

Ako si udržať nervovú sústavu zdravú

Udržať si nervovú sústavu zdravú je nutné pre celkovú pohodu. Medzi tipy, ako si udržať nervovú sústavu zdravú, sa radí pravidelné cvičenie, vyvážená strava, dostatok spánku, zníženie hladiny stresu pomocou meditácie a vyhľadanie lekárskej pomoci pri podozrení na akékoľvek neurologické príznaky alebo poruchy.

Pre optimálne telesné a duševné zdravie je dôležité považovať starostlivosť o seba za prioritu a podnikať kroky na ochranu zdravia svojej nervovej sústavy.

Záverom

Nervová sústava je obdivuhodná sieť, ktorá nám umožňuje komunikovať a reagovať na okolité prostredie. Dúfame, že vám tento sprievodca poskytol cenné informácie o vnútornom fungovaní ľudského tela.

Pokračujme v skúmaní a poznávaní tohto úžasného systému, ktorý nám umožňuje interagovať so všetkou krásou sveta okolo nás.

Naše produkty