Główni gracze układu nerwowego: Najważniejsze informacje

 • ZDROWIE FIZYCZNE
 • MAGNEZ

Układ nerwowy to niezwykła sieć komunikacyjna w naszym ciele. Odpowiada za wysyłanie, odbieranie i przetwarzanie informacji w całym organizmie, umożliwiając nam interakcję z otaczającym nas światem i reagowanie na zmiany w naszym otoczeniu.

W tym artykule zbadamy fascynujący świat układu nerwowego: sprawdzimy, czym jest, jak działa i na czym polegają jego zaburzenia.

Niezależnie od tego, czy jesteś uczniem, pracownikiem służby zdrowia, czy po prostu ciekawi Cię funkcjonowanie ludzkiego organizmu – ten artykuł jest dla Ciebie.

Czym jest układ nerwowy?

Układ nerwowy to skomplikowany system, który odgrywa istotną rolę w kontrolowaniu i koordynowaniu funkcji organizmu.1 Odpowiada za odbieranie, przetwarzanie i reagowanie na informacje ze środowiska, a także reguluje zasadniczo wszystkie procesy wewnętrzne, takie jak tętno, oddychanie i trawienie.1

Składa się z mózgu, rdzenia kręgowego i sieci nerwów, które docierają do wszystkich części ciała, dlatego jest złożonym i fascynującym aspektem ludzkiej biologii.1

Układ nerwowy składa się z dwóch głównych części:

 • ośrodkowego układu nerwowego (OUN), który składa się z mózgu i rdzenia kręgowego i pełni rolę „głównej sterowni” systemu.1
 • obwodowego układu nerwowego, który składa się z nerwów łączących centralny układ nerwowy z resztą ciała.1

Ale jaką funkcję pełni układ nerwowy? Układ nerwowy pełni trzy główne funkcje: sensoryczną, motoryczną i integracyjną, zwaną też funkcją myślenia i przetwarzania.2 W połączeniu te elementy komunikują się i współdziałają, regulując i wpływając na wiele obszarów organizmu, w tym mięśnie, narządy i gruczoły, aby poprawiać nasz ogólny stan zdrowia i dbać o dobrostan.3

  Kluczową funkcją układu nerwowego jest gromadzenie informacji ze środowiska poprzez receptory czuciowe w naszym ciele. Receptory te wykrywają temperaturę, zmiany w ruchu, światło i zapach.4 Informacje te, zwane bodźcami, są następnie przekazywane przez nerwy obwodowe do mózgu i rdzenia kręgowego, gdzie są przetwarzane i wykorzystywane do generowania odpowiednich reakcji.2

  Jedną z podstawowych funkcji układu nerwowego jest kontrolowanie ruchu ciała.1 Jest to możliwe dzięki funkcji motorycznej układu nerwowego, która obejmuje odbieranie informacji ze środowiska i generowanie odpowiedzi w postaci ruchu.2

  Funkcja motoryczna układu nerwowego obejmuje koordynację między mózgiem, rdzeniem kręgowym i nerwami obwodowymi. Mózg wysyła sygnały przez rdzeń kręgowy i nerwy obwodowe do mięśni, umożliwiając im kurczenie się i poruszanie.1

  Układ nerwowy jest również odpowiedzialny za funkcje wyższego rzędu, takie jak myślenie, rozumowanie, percepcja i emocje.5 Jest to możliwe dzięki funkcji integracyjnej układu nerwowego, która obejmuje przetwarzanie i interpretowanie informacji pochodzących ze środowiska oraz generowanie odpowiednich reakcji. Pozwala to na myślenie i interakcję z otaczającym nas światem.

Podziały układu nerwowego

Chociaż powszechnie wiadomo, że mózg i rdzeń kręgowy są głównymi kontrolerami układu nerwowego, obwodowy układ nerwowy jest podzielony na dwie gałęzie. Gałęzie te to autonomiczny i somatyczny układ nerwowy.3

  Somatyczny układ nerwowy jest odpowiedzialny za kontrolowanie dobrowolnych ruchów i informacji sensorycznych.3 Składa się z neuronów czuciowych, które przekazują informacje ze zmysłów do OUN, oraz neuronów ruchowych, które przekazują informacje z OUN do mięśni i narządów w celu wykonania ruchu.3

  Drugą częścią obwodowego układu nerwowego jest autonomiczny układ nerwowy. Jest on odpowiedzialny za kontrolowanie wielu procesów w organizmie, których nawet nie jesteśmy świadomi.1 Jest on następnie podzielony na współczulny, przywspółczulny i jelitowy układ nerwowy, które poprzez działanie przeciwstawne regulują fizjologiczne reakcje organizmu na bodźce:3

  Współczulny układ nerwowy jest odpowiedzialny za reakcję „walcz lub uciekaj”.6 Przygotowuje organizm na stresujące sytuacje poprzez przyspieszenie rytmu serca, rozszerzenie źrenic, przekierowanie przepływu krwi do mięśni i zatrzymanie trawienia.7 Taka reakcja pomaga organizmowi radzić sobie ze stresem lub niebezpieczeństwem poprzez poprawę wydajności fizycznej i czasu reakcji.8

  Przywspółczulny układ nerwowy jest odpowiedzialny za odpoczynek i właściwe trawienie.6 Spowalnia funkcje organizmu i pobudza do odpoczynku, trawienia i regeneracji. Obniża tętno, zwęża źrenice, stymuluje wydzielanie śliny i trawienie oraz wspomaga pracę pęcherza i jelit. Reakcja ta pomaga organizmowi oszczędzać energię i utrzymać wewnętrzną równowagę po stresującej sytuacji.8

  Kolejnym elementem składowym układu nerwowego jest jelitowy układ nerwowy.7 Jest to część autonomicznego układu nerwowego odpowiedzialna za regulację trawienia i funkcji narządów trawiennych, takich jak żołądek i jelita.7 Jest często określany jako „drugi mózg”, ponieważ może funkcjonować niezależnie od centralnego układu nerwowego, ale także komunikuje się z nim.9

Jakie dolegliwości i zaburzenia wpływają na układ nerwowy?

Wiele różnych dolegliwości i zaburzeń wpływa na układ nerwowy.

Niektóre powszechnie występujące dolegliwości i zaburzenia obejmują:

Choroby: Na układ nerwowy mogą wpływać choroby takie jak choroba Alzheimera, choroba Parkinsona i stwardnienie rozsiane.1

Udar mózgu: Do udaru dochodzi, gdy dopływ krwi do mózgu zostaje przerwany, co może spowodować uszkodzenie układu nerwowego.3

Pamiętaj, aby zwrócić się o pomoc lekarską, jeśli zaobserwujesz objawy, takie jak drętwienie, drżenie, osłabienie, które nie ustępują samoistnie.1

Jak dbać o zdrowie układu nerwowego?

Utrzymanie układu nerwowego w odpowiednim stanie jest niezbędne dla ogólnego dobrostanu. Niektóre wskazówki dotyczące profilaktyki chorób układu nerwowego obejmują regularne ćwiczenia, stosowanie zbilansowanej diety, wystarczającą ilość snu, obniżenie poziomu stresu ma przykład poprzez medytację oraz zwrócenie się o pomoc medyczną w przypadku podejrzenia jakichkolwiek objawów lub zaburzeń neurologicznych.10,1

Z myślą o zdrowiu fizycznym i psychicznym należy priorytetowo traktować dbanie o siebie i podejmować kroki w celu wzmocnienia układu nerwowego.

Słowo na zakończenie

Układ nerwowy to niesamowita sieć, która umożliwia nam komunikację i reagowanie na otoczenie. Mamy nadzieję, że ten przewodnik był źródłem cennych informacji na temat funkcjonowania ludzkiego organizmu.

Kontynuujmy odkrywanie i zdobywajmy coraz większą wiedzę na temat tego niesamowitego systemu, który pozwala nam wchodzić w interakcje z całym pięknem otaczającego nas świata.

Nasze produkty

*Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu Magne B6: 15 lipca 1999 r.

(ChPL Magne B6 04/2022)

W Tobie jest siła!

Znajdź ją z Magne B6