Hlavní aktéři nervové soustavy [základní průvodce]

 • Stres
 • Duševní zdraví
 • Fyzické zdraví

Nervová soustava je vynikající komunikační síť v našem těle, která se skládá z mozku, míchy a nervů. Je zodpovědná za odesílání, příjímání a zpracování informací v celém těle, čímž nám umožňuje komunikovat s okolním světem a reagovat na změny v našem okolí.

V tomto článku se ponoříme do fascinujícího světa nervové soustavy, prozkoumáme, co to vlastně je nervová soustava, jak funguje a co se může stát, když se něco pokazí.

Ať už jste student, odborný pracovník ve zdravotnictví nebo prostě jen někdo, koho zajímá vnitřní fungování lidského těla, tento článek je určen právě Vám.

Co je to nervová soustava?

Nervová soustava je složitý systém, který hraje nepostradatelnou roli při řízení a koordinaci tělesných funkcí. Je zodpovědná za příjímání a zpracování informací z okolního prostředí a reakci na ně a také za regulaci v podstatě všech vnitřních procesů, např. tepové frekvence, dýchání a trávení.

Nervová soustava, skládající se z mozku, míchy a sítě nervů, jež zasahují do všech částí těla, je složitým a fascinujícím aspektem biologie lidského těla.

Nervovou soustavu tvoří dvě hlavní části:

 • Centrální nervový systém (CNS), který se skládá z mozku a míchy a funguje jako „hlavní řídicí stanoviště“ systému.
 • Periferní nervový systém (PNS), který je tvořen nervy, jež propojují centrální nervový systém se zbytkem těla.


Jaká je ale funkce nervové soustavy? Nervová soustava má vlastně tři hlavní funkce: smyslovou, motorickou a integrační neboli funkci myšlení a zpracování. Tyto složky spolu vzájemně komunikují, regulují a ovlivňují mnoho oblastí lidského těla, včetně svalů, orgánů a žláz, atak podporují naše celkové zdraví a pohodu.

  Klíčovou funkcí nervové soustavy je shromažďování informací z okolí prostřednictvím smyslových receptorů v našem těle. Tyto receptory detekují teplotu, změny pohybu, světlo a pachy/vůně. Tyto informace, kterým se říká podněty, jsou pak periferními nervy přenášeny do mozku a míchy, kde jsou zpracovány a použity k vytvoření příslušných reakcí.

  Jednou z hlavních funkcí nervové soustavy je řízení pohybu těla. Toho je dosaženo prostřednictvím motorické funkce nervové soustavy, jež spočívá v příjímání informací z okolního prostředí a generování reakce v podobě pohybu.

  Motorická funkce nervové soustavy zahrnuje koordinaci mezi mozkem, míchou a periferními nervy. Mozek vysílá prostřednictvím míchy a periferních nervů signály do svalů, které se tak mohou stahovat a vytvářet pohyb.

  Nervová soustava plní i funkce vyššího řádu, např. myšlení, uvažování, vnímání a emoce.5 Toho je dosaženo prostřednictvím integrační funkce nervové soustavy, jež zahrnuje zpracování a interpretaci informací přijatých z okolí a vytváření vhodných odpovědí. To umožňuje myslet a komunikovat s okolním světem.

Rozdělení nervové soustavy

Ačkoli je všeobecně známo, že mozek a mícha jsou hlavními řídicími orgány nervové soustavy, věděli jste, že periferní nervový systém se dále dělí na dvě větve? Tyto větve jsou známé jako autonomní a somatický nervový systém.

  Somatický nervový systém zajišťuje řízení volních pohybů a senzorických informací. Skládá se ze senzorických neuronů, které přenášejí informace ze smyslů do CNS, a motorických neuronů, které přenášejí informace z CNS do svalů a orgánů pohybového aparátu.

  Druhou částí periferního nervového systému je autonomní nervový systém. Ten zajišťuje řízení mnoha procesů v těle, o nichž ani vědomě nepřemýšlíme. Ten se dále dělí na sympatický, parasympatický a enterický nervový systém, které pracují protichůdně a regulují fyziologické reakce těla na podněty:

  • Sympatický nervový systém zodpovídá za reakci organismu „bojuj, nebo uteč“. Připravuje tělo na stresové situace tím, že zvyšuje tepovou frekvenci, rozšiřuje zornice, přesměrovává průtok krve do svalů a zastavuje trávení. Tato reakce pomáhá organismu vypořádat se se stresem nebo nebezpečím tím, že zlepšuje fyzickou výkonnost a reakční dobu.
  • Parasympatický nervový systém je zodpovědný za reakci organismu „odpočívej a zažívej“. Zpomaluje tělesné funkce a podporuje relaxaci, trávení a zotavení. Snižuje tepovou frekvenci, zužuje zornice, stimuluje slinění a trávení a podporuje funkci močového měchýře a střev. Tato reakce pomáhá tělu šetřit energii a udržovat vnitřní rovnováhu po stresové situaci.
  • Další složkou nervového systému je enterický nervový systém (ENS). To je oddíl autonomního nervového systému, který je zodpovědný za regulaci trávení a funkci orgánů trávicí soustavy, např. žaludku a střev. Často se označuje jako „druhý mozek“, protože může fungovat nezávisle na centrálním nervovém systému, ale také s ním komunikuje.

Která onemocnění a poruchy mají negativní vliv na nervovou soustavu?

Nervovou soustavu může negativně ovlivňovat celá škála různých onemocnění a poruch.

K běžným onemocněním a poruchám se řadí:

 • Onemocnění: Např. Alzheimerova nemoc, Parkinsonova nemoc a roztroušená skleróza mohou mít negativní vliv na nervovou soustavu.
 • Cévní mozková příhoda: Cévní mozková příhoda nastává, pokud dojde k přerušení zásobování mozku krví, což může způsobit poškození nervové soustavy.


Mějte na paměti, že je třeba vyhledat lékařskou pomoc, pokud se u Vás objeví příznaky jako např. necitlivost, třes, slabost, které samy od sebe neodezní.

Jak udržet nervovou soustavu zdravou

Udržet nervovou soustavu zdravou je nezbytné pro celkovou pohodu. Mezi tipy, jak si udržet nervovou soustavu zdravou, se řadí pravidelné cvičení, vyvážená strava, dostatek spánku, snížení hladiny stresu pomocí meditace a vyhledání lékařské pomoci při podezření na jakékoli neurologické příznaky nebo poruchy.

Pro optimální tělesné a duševní zdraví je důležité považovat sebepéči za prioritu a podnikat kroky k ochraně zdraví své nervové soustavy.

Závěrem

Nervová soustava je obdivuhodná síť, která nám umožňuje komunikovat a reagovat na okolní prostředí. Doufáme, že Vám tento průvodce poskytl cenné informace o vnitřním fungování lidského těla.

Pokračujme ve zkoumání a poznávání tohoto úžasného systému, jenž nám umožňuje interagovat se vší krásou světa kolem nás.

Naše produkty